Overbelastningsmerter i knæet

Vi har næsten alle sammen prøvet at mærke en smerte i et knæ efter en uvant voldsom aktivitet. Heldigvis fortager smerten sig oftest af sig selv efter nogle dage, og der er som regel ikke mén efterfølgende. Desværre går det ikke altid sådan.

Overbelastningssmerter i knæet skyldes som oftest gentagne ens belastninger. En anden hyppig årsag til forkert belastning af knæet er et forkert belastningsmønster eller en for stor belastning.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Undersøgelsen vil bestå af flere dele. Det er vigtigt at få klarlagt, hvorfor skaden er opstået i knæet. En undersøgelse vil derfor typisk fastslå hvilken eller hvilke strukturer, der forårsager smerte.

I undersøgelsen kan også indgå såkaldte “billeddiagnostiske undersøgelser”, der kan hjælpe til at stille en diagnose. I langt de fleste tilfælde benyttes en ultralydsskanning. I nogle tilfælde kan MR-skanning komme på tale, hvis ultralydsskanning ikke giver et entydigt svar.

Da langt hovedparten af overbelastningsskader skyldes en fejlbelastning, er bevægeanalyser, herunder eventuelt løbestilsanalyse, et vigtigt redskab for at finde ud af hvad der er galt, og hvad der kan gøres.

Symptomer

Symptomer på overbelastningsskader udvikler sig nogenlunde ens hver gang:

Smerterne kommer snigende, de kan begynde med let ømhed når man belaster knæet, for derefter at forsvinde igen. Gradvist vil der komme tiltagende smerter hver gang man belaster knæet, som dog mindskes, når knæet bliver varmt.

I den næste fase er der, ud over ‘startsmerterne’, nu også smerter når knæet igen bliver ‘koldt’.

I den sidste fase er der konstante smerter.

Uanset hvor du er henne i udviklingen af en overbelastningsskade, vil en fortsættelse af den provokerende aktivitet forværre skaden.

Typisk er smerter fra overbelastning placeret i de yderste strukturer omkring knæet. Som regel kan personen ret præcist pege på det involverede område – sidder smerten over eller under knæskallen, på inder- eller ydersiden, omme i knæhasen eller inde i knæleddet. Ligeledes kan det med rimelig sikkerhed afklares ved hvilke aktiviteter personen oplever, at smerten forværres.

Sygdomsprocessen i overbelastningsskader er ikke nødvendigvis ens. Der findes betændelses-tilstande i form af hævelse omkring eller under sener ved knæleddet, mest kendt er det man kalderløberknæet.

Der kan også komme en betændelsestilstand inde i en sene. De to mest kendte er betændelse i achilles-senen (det kan du læse mere om under emnet: Foden), eller i knæskals-senen, den sidstnævnte kaldes for et springerknæ.

Yderligere findes der forskellige mindre hyppige typer af overbelastninger på knæet.