Hvad er kiropraktik?

En kiropraktor undersøger, diagnosticerer, forebygger og behandler smertetilstande og nedsat funktion i kroppens muskler og led.

Kiropraktik er et sundhedsvidenskabeligt fag, og kiropraktorer har en 5-årig uddannelse i klinisk biomekanik fra universitetet plus en 1-årig supplerende uddannelse fra en kiropraktorklinik.

Hvert år konsulterer ca. 400.000 danskere en kiropraktor i Danmark.

Skal man have henvisning?
Nej, alle kan henvende sig direkte til en kiropraktor uden henvisning fra egen læge eller speciallæge og kan få tilskud fra det offentlige til behandlingen. Kiropraktoren er uddannet – og forpligtet – til selvstændigt at undersøge og diagnosticere, hvori et problem består.

Er der behov for undersøgelser, som kiropraktoren ikke selv kan varetage, eller anden behandling er påkrævet, henviser kiropraktoren videre i systemet, typisk til egen læge.

Kiropraktorer behandler også patienter med smerter i hoften, skuldre og knæ samt idrætsskader.

Kiropraktorer er specielt uddannede til at finde ud af, hvad der galt (diagnosticere).

Kiropraktik er et sundhedsfag og kiropraktorer har en 5-årig uddannelse på universitetet og efterfølgende et år i turnus. Kiropraktorer er del af sundhedsvæsenet med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed og overenskomst med regionerne.

Kiropraktorer samarbejder med andre behandlere og læger, og der er bl.a. ansat fysioterapeuter og massører i mange kiropraktorklinikker.

Læs mere på Sundhed.dk

Kiropraktikken blev grundlagt i 1895 i USA.

Den første danske kiropraktor åbnede klinik i 1920, efter han havde uddannet sig i USA.

I 1925 blev Dansk Kiropraktor Forening etableret.

Siden 1978 har Sygesikringen givet tilskud til kiropraktisk undersøgelse og behandling.

I 1992 indførte man autorisationsloven således, at det siden da kun er personer med anerkendt uddannelse, der må fungere som og kalde sig kiropraktor.

I 1994 startede den danske kiropraktoruddannelse på Odense Universitet. Uddannelsen til kiropraktor er en femårig kandidatuddannelse (cand. manu) og et efterfølgende år i turnus.

Du kan læse mere om uddannelsen til kiropraktor på Syddansk Universitets hjemmeside.

Læs mere om uddannelsen til kiropraktor