Akutte smerter i baglåret fx fibersprængninger

Hvis du får akutte smerter i dit baglår, kan det være tegn på en fibersprængning.

Smerterne kan opstå i forbindelse med fysisk aktivitet, som for eksempel ved løb eller i spring.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved, at kiropraktoren starter med at undersøge dine muskler og led og på den måde fastlægge skadens omfang. Samtidig tjekker kiropraktoren også, om der kan være tegn på hævelse (hvilket er tegn på, at der er en blødning), eller om der er en fordybning, som er tegn på en overrivning.

Er skader af større karakter, suppleres undersøgelsen oftest med en ultralydsskanning. Scanningen kan vise skadens størrelse og derfor også fortælle noget om fremtidsudsigterne.

Hvis du kun har mindre skader, er det ikke nødvendigt med billeddiagnostik. Dog vil du typisk blive ultralydsskannet, hvis du dyrker konkurrencesport for at få en idé om, hvornår du kan vende tilbage til konkurrence.

Symptomer

Symptomer på fibersprængning i baglåret er en øjeblikkelig smerte, og du vil ikke have lyst til at belaste dér, hvor de gør ondt. Ved større fiberskader og ved overrivninger kan du opleve et smæld i musklerne omkring fibersprængningen, når skaden opstår.

Ved en fibersprængningen vil du efter et par dage også kunne se en en mørk plamage i knækasen. Det skyldes, at der ved fibersprængning opstår en blødning under huden, og den ses i knæhasen, og ikke baglåret, fordi blodet løber nedad.

Hvis fibersprængningen er lille, er blødningen som oftest lille og fortager sig efter få dage. Hvis fibersprængningen er større, kan der opstå en stor blodansamling, som vil være længere tid om at forsvinde.