Akutte smerter i baglåret, fx fiberspængninger

Hvis du får akutte smerter i dit baglår kan det være tegn på en fibersprængning.

Smerterne kan opstå i forbindelse med fysisk aktivitet, som for eksempel ved løb eller i spring.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Kiropraktoren vil gennemføre en række undersøgelser af led og muskler, der kan fastlægge skadens omfang, og fx undersøge om der er en hævelse (hvilket er tegn på, at der er en blødning), eller om der er en fordybning som tegn på en overrivning. Hele denne undersøgelse foregår efter en fast procedure.

Ved mindre skader er det ikke nødvendigt med billeddiagnostik. Ved større skader vil man typisk supplere med en ultralydsscanning, der kan vise skadens størrelse, og dermed også fortælle noget om fremtidsudsigterne.

Hvis man dyrker konkurrencesport vil man typisk blive ultralydsskannet, selv ved mindre skader, for at have en idé om, hvornår atleten kan vende tilbage til konkurrence.

Symptomer

Ved en fibersprængning i baglåret opstår en øjeblikkelig smerte, og man har ikke lyst til at belaste den beskadigede muskel mere. Ved større fiberskader og ved overrivninger opleves et smæld i muskulaturen, når skaden opstår.

I forbindelse med fibersprængningen vil der opstå en blødning, under huden. Afhængigt af skadens størrelse kan det være en lille blødning, som fortager sig efter få dage. Ved større skader kan der opstå en stor blodansamling, som vil tage længere tid om at forsvinde. Først efter flere dage kan blødningen ses i huden, som en mørk plamage, denne opstår typisk ikke i selve baglåret, men i knæhasen, da blodet vil løbe nedad!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.