Hovedpine hos børn og unge

Hovedpine er et af de mest almindelige smertesymptomer hos børn. Når et barn lider af tilbagevendende hovedpine, påvirker det barnets skolegang og fritid, både i form af nedsat velbefindende, sygemelding og udeblivelse fra sociale aktiviteter.

Der findes forskellige typer af hovedpine hos børn. De almindeligste er spændingshovedpine, migræne og nakkehovedpine. Børn kan godt være plaget af mere end én slags hovedpine. Varigheden af hovedpiner er ofte kortere hos børn end voksne. Efterhånden som barnet bliver ældre, antager hovedpinen samme kendetegn som hos voksne.

Hvordan stilles diagnosen?

Når barnet kommer til kiropraktor vil første del af besøget bestå af en samtale, hvor der lægges vægt på, hvordan hovedpinen ”opfører” sig, det vil sige: Hvor længe varer den, hvor stærk er den (må man stoppe sin aktivitet, når den kommer, eller kan man fortsætte med det, man laver), hvor længe har problemet eksisteret, hvor er hovedpinen lokaliseret osv. Det er vigtigt at få viden om ting i hverdagen som kan fremkalde hovedpinen, og om der er noget i hverdagen, som barnet føler, kan afhjælpe hovedpinen.

I samtalen vil kiropraktoren også lægge vægt på, om barnet har oplevet nogle ulykker såsom fald og lignende, hvor han/hun har slået nakke, hoved eller ryg tidligere. Det vil også være vigtigt at få at vide, hvor længe barnet bruger ved computer/TV/mobil telefon dagligt, hvor længe han/hun sover, hvordan kostvanerne er og hvorvidt barnet dyrker sport/motion i sin hverdag.

Herefter laver kiropraktoren en undersøgelse af ryg, nakke og bækken for at vurdere om der er noget her, der kan være årsagen til hovedpinen.

Resultatet af ovenstående vil være afgørende for, at kiropraktoren kan beslutte, om der eventuelt skal foretages andre undersøgelser, samt hvilken behandling der kan tilbydes.

Symptomer

Hovedpine kan begynde allerede i 6-7 års-alderen, og hyppigheden af hovedpinerne stiger indtil teenage-alderen, hvor op mod to tredjedele oplever regelmæssige hovedpiner (mere end en gang om måneden). Indtil puberteten har piger og drenge hovedpine lige ofte, men derefter øges hyppigheden hos pigerne, mens den falder lidt hos drengene. Forekomsten af hovedpine hos unge har været støt stigende gennem de sidste årtier, og danske undersøgelser har vist, at børn og unges forbrug af smertestillende medicin er steget meget i samme i periode. Specielt teenagepigers forbrug af hovedpinepiller vækker bekymring.

Børn, der lider af hovedpine, lider desuden oftere af andre sygdomme end andre børn. Disse lidelser kan være astma, mellemørebetændelse, allergier eller ryg- og nakkeproblemer.

Det er vigtigt at være opmærksom på forbruget af hovedpinepiller blandt teenagere. Et studie fra USA blandt børn i 12-17 års alderen viste, at 28 % af de børn, som led af hovedpine mere end 15 dage pr. måned, havde et overforbrug af hovedpinepiller.

Børns hovedpine tages ikke altid alvorligt, men da det skønnes, at halvdelen af de børn, som lider af hovedpine også vil være plaget af det som voksne, er det vigtigt at tage børns klager om hovedpine seriøst fra starten. Børnene kan blive undersøgt, så man så vidt muligt kan finde ud af årsagen til hovedpinen, og derefter kan de eventuelt behandles.