Kroniske lændesmerter

Langvarige lændesmerter bliver ofte kaldt ”kroniske”. Kronisk betyder i denne sammenhæng, at smerterne har været til stede i minimum 3 måneder, men det betyder ikke, at smerterne ikke kan forandre sig eller helt forsvinde. Derfor er det i virkeligheden mere beskrivende at tale om langvarige smerter og tilbagevendende eller episodiske smerter.

Langvarige smerter kan være daglige smerter, der ikke forandrer sig meget fra dag til dag, men det mest almindelige er, at smerterne varierer. Mange, der har rygproblemer over en længere periode, har ikke problemer konstant, men perioder med smerter afløst af perioder uden smerter, og det er altså det, der kaldes tilbagevendende eller episodiske smerter.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen kroniske smerter i lænden stilles ved at kiropraktoren eller lægen spørger grundigt ind til forløbet af dine smerter.

Antallet og længden af episoderne samt hvor svært du har været ramt er vigtige faktorer, når det skal vurderes hvorvidt dine rygsmerter er kroniske.

Symptomer

Symptomerne ved langvarige og episodiske lændesmerter adskiller sig ikke nødvendigvis fra andre lændesmerter. Hos nogle vil langvarige lændesmerter være en del af mere udbredte smerter i kroppen, der betegnes ”generaliserede” smerter.

Langvarige smerter kan være lette gener, der ikke påvirker dagligdagen, men kan også være sværere smerter igennem længere tid, og de vil påvirke mange dele af hverdagen. Der kan være aktiviteter man må undvære, og måske kan man ikke udføre sit sædvanlige arbejde. Desuden er det meget almindeligt, at langvarige smerter påvirker humøret så man bliver nedtrykt, usikker på fremtiden og måske irritabel over for omgivelserne. Det vides, at depression og smerter hænger sammen og, at sammenhængen formentligt vender begge veje. Dvs. at smerter kan lede til depression og depression kan give eller forværre smerter.